Kiusamisest vaba lasteaed

 

 

 

Kiusamisest vabaks! metoodika

PROJEKTI „KIUSAMISEST VABAKS” EESMÄRGID:
Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete
suhetega.
Kiusamisvastase programmi põhipunktid:
• Täiskasvanud vastutavad laste seas toimunud kiusamise eest
• Ennetusstrateegiad
• Valmisolekustrateegiad
• Kiusamisvastase töö uus sihtgrupp – kiusamise pealtvaatajad
• Lastekoosluste areng, mida iseloomustab sallivus, austus, hoolivus ja julgus

SÕBER KARU
Kampaania sümboliks olev mängukaru (buddy bear) pärineb Austraalia organisatsioonilt The Alannah and Madeline Foundation. Mängukarud on igihaljad läbi põlvkondade ning tuntud üle maailma paljudes erinevates kultuurides. Mängukaru sümboliseerib turvalisuse, helluse ja sõpruse tunnet ning seostub lasteaia- ja koolilastele üksteisest hoolimisega.

PROJEKTI SIHTGRUPID:
Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:
1. Lastega töötavad professionaalid, keda inspireeritakse ja juhendatakse sotsiaalsete käitumismudelite ülesehitamisel. Pedagoogiline personal toimib rollimudelite ja inspireerijatena.
2. Lapsevanemad, keda innustatakse projekti tegevusi toetama.
3. Lapsed. Kogu lastegrupi aktiviseerimine, kaasa arvatud passiivsed pealtvaatajad, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelist.

Kiusamisvastane tegevus peaks meie kultuuris olema järjepidev. See puudutab põhihoiakuid, sotsiaalseid mängureegleid, asjade käsikäes tegemist – me oleme ühes meeskonnas.

Laps sotsialiseerub samaealiste seltskonnas ning õpib otsustavaid sotsiaalseid pädevusi ja vastavaid „liikluseeskirju”, et suunduda täiskasvanuellu. Kui lapselt võetakse võimalus oma kohale seltskonnas, mõjutab see lapse elu mitte ainult lasteasutuses, vaid kõikides last puudutavates valdkondades.
Elu kiusamisega on lapse jaoks halb elu.

Viimati lisatud pildid:

22323658_1637050316325463_883995169_o 22292465_1637050662992095_1774748622_o 22323576_1637050646325430_593898963_o (1) 22323576_1637050646325430_593898963_o 22290838_1637050396325455_1093388881_o 22291090_1637050576325437_220496415_o 22292394_1637050469658781_1966370891_o 22281258_1637050379658790_812142002_o 22281286_1637050676325427_1079545878_o 22290740_1637050442992117_542675591_o
bottom