Lasteaia osalustasu ja toidupäeva maksumus

Alates 02.01.2015 on toidupäeva maksumus 1.80 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda.

Alus: Vändra Lasteaia hoolekogu 17.11.2014 protokoll nr 1, päevakorrapunkt nr 4.

Alates 01.03.2015 on lasteaia osalustasu täismäär ühe lapse kohta 28 eurot kuus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022015069

Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris Vändra alevi aadressile, on osalustasu määrad järgmised:

  1. esimeselt lasteaias käivalt lapselt 28,00 eurot kuus
  2. samaaegselt teiselt lasteaias käivalt lapselt 23,00 eurot kuus
  3. samaaegselt kolmandalt ja enamalt lasteaias käivalt lapselt 20,00 eurot kuus

Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris mõne teise kohaliku omavalitsuse aadressile, kannab iga lasteaias samaaegselt käiva lapse eest osalustasu täismäära ulatuses.

Alus: Vändra Alevivolikogu 23.05.2013  määrus nr 10, muudetud 19.02.2015 määrusega nr 3

 bottom