Kohamaks ja ettemaks

Alates 02.01.2015 on toidupäeva maksumus 1.80 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda.

Alus: Vändra Lasteaia hoolekogu 17.11.2014 protokoll nr 1, päevakorrapunkt nr 4.

Alates 01.03.2015 on lasteaia osalustasu täismäär ühe lapse kohta 28 eurot kuus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022015069

Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris Vändra alevi aadressile, on osalustasu määrad järgmised:

  1. esimeselt lasteaias käivalt lapselt 28,00 eurot kuus
  2. samaaegselt teiselt lasteaias käivalt lapselt 23,00 eurot kuus
  3. samaaegselt kolmandalt ja enamalt lasteaias käivalt lapselt 20,00 eurot kuus

Lapsevanemale, kes on kantud rahvastikuregistris mõne teise kohaliku omavalitsuse aadressile, kannab iga lasteaias samaaegselt käiva lapse eest osalustasu täismäära ulatuses.

Alus: Vändra Alevivolikogu 23.05.2013  määrus nr 10, muudetud 19.02.2015 määrusega nr 3

ETTEMAKS:
1. Lapse arvamisel Vändra lasteaia nimekirja tasub lapsevanem toidukulu ettemaksu 30,00 eurot.

2. Ettemaksuna tasutud toidukulu tasaarvestus toimub lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel.

Alus: Vändra Alevivolikogu 23.05.2013 määrus nr 10

Viimati lisatud pildid:

22323658_1637050316325463_883995169_o 22292465_1637050662992095_1774748622_o 22323576_1637050646325430_593898963_o (1) 22323576_1637050646325430_593898963_o 22290838_1637050396325455_1093388881_o 22291090_1637050576325437_220496415_o 22292394_1637050469658781_1966370891_o 22281258_1637050379658790_812142002_o 22281286_1637050676325427_1079545878_o 22290740_1637050442992117_542675591_o
bottom